Odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář k odstoupení od kupní smlouvy

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy vyplňte a zašlete elektronicky na email jana.stejskalova@gmail.com nebo poštou na adresu:

Jana Stejskalová
Sněžnická 68
Děčín
405 02

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy 

Jméno provozovatele a sídlo internetového obchodu Janavlna.cz:

Jana Stejskalová
Sněžnická 68
Děčín
405 02 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Číslo objednávky:

Datum objednání (*) / datum obdržení (*):

Jméno a příjmení / název firmy (*) spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán poštou v listinné podobě):

 

Datum: 

(*) Nehodící se škrtněte.

Zpět do obchodu